δήλωση Άρνησης Στράτευσης

Οι δηλώσεις αυτές συνοψίζουν δημόσια, τους λόγους για τους οποίους κάποιος αρνείται να στρατευτεί...

Νάσος Θεοδωρίδης

Οι φιλειρηνικές μου πεποιθήσεις και η ηθική και φιλοσοφική εναντίωσή μου στο απαράδεκτο φαινόμενο του πολέμου αποτελούν για μένα ανυπέρβλητο συνειδησιακό κώλυμα στράτευσης με αποτέλεσμα να μου είναι εντελώς αδύνατο

Γιάννης Γκλαρνέτατζης

Προς το Στρατολογικό Γραφείο Σερρών
και προς κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο

«- Θα σκοτώσεις ανθρώπους, Ανρί.

Osman Murat Ülke, Τουρκία

Η αρχική δήλωση αντίρρησης του Osman Murat Ülke, 1994 Τουρκία

Γιάννης Χρυσοβέργης

Επειδή πιστεύω ότι η ελευθερία συνείδησης είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

Syndicate content