δήλωση Άρνησης Στράτευσης

Οι δηλώσεις αυτές συνοψίζουν δημόσια, τους λόγους για τους οποίους κάποιος αρνείται να στρατευτεί...

Θανάσης Πολλάτος

Δήλωση αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία

Ε.Μ. αντί δήλωσης, σκόρπιες σκέψεις...

Αρνούμαι να πάω στο στρατό. Δεν είναι ούτε κάτι πρωτότυπο ούτε κάτι ακραίο είναι αυτό που κάνει 1 στους 4 σύμφωνα με τον υφυπουργό πολέμου (άντε καλά αμύνης) το 2005. Και γιατί να πάω?

Συμπληρωματική του Δημήτρη Σωτηρόπουλου

Συμπληρωματική δήλωση Άρνησης Στράτευσης, με αφορμή την συνεχιζόμενη επίδοση χαρτιών κατάταξης.

Προς: Υπουργείο Εθνικής Αμύνης,
Γραφείο Υπουργού

Κοινοποίηση: Στρατολογικό Γραφείο Σερρών
Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων Αθηνών (κ. Ν. Κολλιό)

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007

ΔΗΛΩΣΗ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Δήλωση άρνησης στράτευσης του Η.Ι., από Κύπρο

Γεια σας παιδιά. Η κοινωνία με ονόμασε Η.Ι.. Κατοικώ στο τσιφλίκι Κύπρος.

Επιστολή κομμένων αντιρρησιών

Εμείς, που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, επιλέξαμε, εκκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, να μην καταταγούμε

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Πριν λίγες μέρες μου ήρθε το χαρτί της υποχρεωτικής κατάταξης στο πεζικό.Μάλιστα μου έκαναν την τιμή να είμαι

Omri Evron, Ισραήλ

«Η άρνησή μου να καταταγώ εκφράζει τη διαμαρτυρία μου ενάντια στη μακρόχρονη στρατιωτική κατοχή του παλαιστ

Syndicate content