Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης

Ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης

  • Διεκδικεί την αναγνώριση της αντίρρησης συνείδησης και της άρνησης στράτευσης ως δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
  • Παρέχει πληροφορίες για την άρνηση στράτευσης στους ενδιαφερόμενους.
  • Δουλεύει για την θεσμοθέτηση δίκαιης εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, χωρίς τον άκρως αποτρεπτικό και τιμωρητικό χαρακτήρα που αυτή έχει σήμερα.
  • Στηρίζει τους κρατούμενους και διωκόμενους αντιρρησίες συνείδησης νομικά, οικονομικά και με κάθε δυνατό τρόπο.
  • Διεκδικεί την παύση κάθε διώξεως ενάντια στους αντιρρησίες συνείδησης και
  • Προωθεί με συνέπεια την υπόθεση της ειρήνης και του αντιμιλιταρισμού σε συνεργασία με άλλες ανάλογες οργανώσεις, χωρίς να εξυπηρετεί άλλους, π.χ. κομματικούς, στόχους
  • Εργάζεται προς την κατεύθυνση της κατάργησης του θεσμού της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας (πλήρης λίστα των αιτημάτων του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης)

Πως ξεκινήσαμε

Ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης δημιουργήθηκε το 1988, ως μετεξέλιξη των επιτροπών συμπαράστασης στον Θανάση Μακρή και Μιχάλη Μαραγκάκη, των πρώτων Ελλήνων που, με τεράστιο προσωπικό κόστος, διακήρυξαν δημόσια την άρνησή τους να στρατευτούν για μη θρησκευτικούς συνειδησιακούς λόγους (μια λίγο πιο εκτενής ιστορία της Άρνησης στράτευσης για λόγους συνείδησης στην Ελλάδα)

Σήμερα

Τα μέλη του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης, προέρχονται από πολλούς και πολλές φορές ετερόκλητους χώρους, με πολλές και διαφορετικές αφετηρίες. Αυτό που μας ενώνει, είναι η άρνησή μας να ενταχτούμε στον στρατιωτικό μηχανισμό, άρνηση που εκφράζεται σταθερά και δημόσια. Πυρήνες του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης λειτουργούν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ σημεία πληροφόρησης υπάρχουν και σε άλλες πόλεις.

Από το 2003, ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης λειτουργεί με τη νομική μορφή του Σωματείου (το καταστατικό μας). Επίσης, εκπροσωπεί στην Ελλάδα το European Bureau of Conscientious Objectors και την War Resisters’ International.

ΑΡΝΗΣΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΩΡΑ!!
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΟΥΤΕ ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ!

Αιτήματα του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης

Οι αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους όπως καταγγέλλουν επί δεκαετίες οι διεθνείς φορείς. Μόνο την τελευταία τριετία, κατά τη διάρκεια δηλαδή της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, ζητήματα αντιρρησιών έχουν θέσει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο πλαίσιο της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης της Ελλάδας, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποίθησης, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που καταδίκασε την Ελλάδα. Για την αποκατάστασή των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης, την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, αλλά και για να μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, οι αντιρρησίες συνείδησης απαιτούμε τα παρακάτω:

1.1. Να ακυρωθούν όλες οι καταδίκες σε ποινές φυλάκισης και όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα σε αντιρρησίες συνείδησης (συμπεριλαμβανομένων των ολικών αρνητών στράτευσης) κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, να επιστραφούν τα χρήματα και να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις.

1.2.Άμεση κατάργηση της δυνατότητας εκδίκασης από στρατιωτικά δικαστήρια υποθέσεων πολιτών καθώς και όσων δεν αποδέχονται τη στρατιωτική ιδιότητα. Το αίτημα να μη δικάζονται πολίτες από στρατοδικεία στηρίζει τόσο η Διεθνής Αμνηστία , όσο και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

1.3.Άμεση κατάργηση της δυνατότητας της πολιτείας να ασκεί συνεχείς και αλλεπάλληλες διώξεις για το ίδιο κατ΄ ουσία αδίκημα ενός ατόμου, δηλαδή τη διάπραξη ανυποταξίας, όπως άλλωστε έχει ζητήσει και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου , η Διεθνής Αμνηστία καθώς και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου .

1.4. Άμεση απαγόρευση της ερήμην καταδίκης για ζητήματα ανυποταξίας εν γένει, όπως άλλωστε έχει ζητήσει και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

1.5.: Μείωση του ορίου ηλικίας της στρατιωτικής υποχρέωσης από τα 45 έτη που ισχύει σήμερα τουλάχιστον κατά μία δεκαετία

1.6.: Απαγόρευση της ερήμην καταδίκης για ζητήματα ανυποταξίας εν γένει.

2. Εναλλακτική υπηρεσία ισόχρονη με την στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογήν του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψήφισμα 2001/2014 (ΙΝΙ)).

3.Κατάργηση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων από την ειδική επιτροπή (γνωστή και ως επιτροπή ελέγχου συνείδησης) και αυτόματη υπαγωγή στις διατάξεις περί εναλλακτικής υπηρεσίας όλων όσων το αιτηθούν και όλων όσων απορρίφθηκαν μέχρι σήμερα, εφόσον εκκρεμούν οι υποθέσεις τους. Το αίτημα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου .

4.Κατάργηση όλων των «αμάχητων τεκμηρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόμου 3421/2005 (όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 78 του νόμου 3883/2010), όπως έχει ζητήσει ήδη από το 1999 και ο Συνήγορος του Πολίτη, η Διεθνής Αμνηστία και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

5.Δικαίωμα στην αναγνώριση της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης οποιαδήποτε στιγμή, τόσο πριν όσο και μετά την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως έχει ζητήσει και ρητά από την Ελλάδα ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποίθησης.

6.Κατάργηση της δυνατότητας έκπτωσης από το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης (βλ. άρθρο 64 του Ν. 3421/2005, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 3883/2010), όπως ζητά και ο Συνήγορος του Πολίτη στην ειδική έκθεσή του προτείνοντας αντικατάστασή της από σύστημα αυτοτελών κυρώσεων. Το ίδιο αίτημα έχει διατυπώσει και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου . Παρόμοιο αίτημα να μην ανακαλείται η ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης, διατυπώνει και η Διεθνής Αμνηστία. Αναθεώρηση των υποθέσεων όσων έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης και δυνατότητα σε αυτούς να ολοκληρώσουν την εναλλακτική υπηρεσία (εξυπακούεται υπό το νέο ευνοϊκότερο καθεστώς).

7.Άρση των διακρίσεων εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης μεγάλης ηλικίας όσον αφορά στην εξαγορά του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους, όπως ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Διεθνής Αμνηστία.

8.Υποχρέωση της διοίκησης να διεκπεραιώνει την αίτηση του αντιρρησία συνείδησης εντός δυο μηνών. Κάθε επιπλέον χρόνος να αφαιρείται από την εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας.

9.Άρση των διακρίσεων που υφίστανται οι αντιρρησίες συνείδησης σε οικονομικό επίπεδο, όπως ζητά η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και πραγματική κάλυψη των οικονομικών αναγκών των αντιρρησιών συνείδησης, όπως ζητά και η Διεθνής Αμνηστία. Δυνατότητα επιλογής δωρεάν σίτισης, στέγασης και μετακινήσεων ή αποζημίωσης ίσης με το βασικό μισθό ανειδίκευτου εργάτη, όπως ζητά και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου .

10.Άρση των διακρίσεων εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης όσον αφορά στις μεταθέσεις, όπως ζητά και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Διεθνής Αμνηστία και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου .

11. Υπαγωγή του θεσμού της εναλλακτικής υπηρεσίας σε μη στρατιωτική εποπτεύουσα αρχή, όπως καθορίζεται λεπτομερώς στην ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη . Το αίτημα στηρίζουν ακόμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου , η Διεθνής Αμνηστία και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου .

12. Δυνατότητα εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ειδική έκθεσή του , και όπως προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου . Δυνατότητα συμμετοχής των αντιρρησιών συνείδησης, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας, σε ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό, όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο . Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει κάνει μνεία για τη δυνατότητα να προσφερθούν οι αντιρρησίες συνείδησης υπηρεσίες σε αναπτυσσόμενες χώρες, ήδη από το 1967 . Τις συστάσεις αυτές έχει υιοθετήσει και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

13. Ισχύς του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης και στην εναλλακτική υπηρεσία ακόμα και σε περίοδο πολέμου ή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης όπως έχει κρίνει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και ζητά η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Διεθνής Αμνηστία και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου .

14. Δικαίωμα στην αναγνώριση της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης και για τους επαγγελματίες στρατιωτικούς, όπως αναγνωρίζεται ρητά από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβούλιου της Ευρώπης , την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΑΣΕ. Το αίτημα στηρίζουν επίσης η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και η Διεθνής Αμνηστία .

15. Μείωση του ορίου ηλικίας της στρατιωτικής υποχρέωσης από τα 45 έτη που ισχύει σήμερα τουλάχιστον κατά μία δεκαετία.

16. Αποποινικοποίηση της ολικής άρνησης στράτευσης.

Επικοινωνία

arnisi@antirrisies.gr

www.facebook.com/antirrisies.gr/

in english

DEMANDS OF THE ASSOCIATION OF GREEK CONSCIENTIOUS OBJECTORS

REFUSING CONSCRIPTION FOR REASONS OF CONSCIENCE IN GREECE – BRIEF FLASHBACK