Κατηγορίες
αφίσα δράση εξωτερικό φίλοι/ες

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του EBCO για την αντίρρηση συνείδησης στο Ευρωκοινοβούλιο.


πηγή: https://www.ebco-beoc.org