Κατηγορίες
δελτίο τύπου ελλάδα Σ.Α.Σ.

Να σταματήσει ο εμπαιγμός των αντιρρησιών συνείδησης!

Διεκδικούμε πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματά μας! Κάθε νέα κυβέρνηση αφιερώνει συνήθως στον πρώτο χρόνο της θητείας της ελάχιστο χρόνο για να διευθετήσει ελάχιστα από τα ζητήματα που αφορούν στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και στο ζήτημα των αντιρρησιών συνείδησης. Το έχουμε ξαναζήσει το σκηνικό.

Το συμπέρασμα μας είναι πως κάθε κυβέρνηση θα αγνοεί επιδεικτικά τις επικρίσεις και τις συστάσεις εθνικών και διεθνών οργανισμών. Ήδη η νέα κυβέρνηση, «με κορμό την αριστερά», αρνείται να δώσει σαφείς απαντήσεις σε ερωτήσεις των ίδιων της των βουλευτών (βλ. ερωτήσεις Καραγιαννίδη  29/07/2015, 03/11/2015, 09/11/2015, 07/12/2015) για ζητήματα που αφορούν στην κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης.

Από την πλευρά μας, και μετά και τις εξελίξεις των τελευταίων ετών τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (βλ. υπόθεση Μπαγιατιάν εναντίον Αρμενίας το 2011 που αναγνώρισε το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης), όσο και σε επίπεδο ΟΗΕ (βλ. συστάσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Ελλάδα, το 2015[i]), θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας προσφεύγοντας πλέον και για συγκεκριμένες ατομικές υποθέσεις είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, φορείς οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει να επιδικάζουν αποζημιώσεις για περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιρρησιών συνείδησης άλλων χωρών.

Το βασικό ζήτημα όμως είναι ένα και μοναδικό. Η κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Αυτό που έχει περάσει στη συνείδηση των νέων ότι είναι μια υποχρέωση, είναι μόνον μια εμμονή στα μυαλά ανθρώπων όπως ο νυν υπουργός Π. Καμμένος.

Αντί της συρρίκνωσης και εξαφάνισης της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο κ. Καμμένος φλερτάρει με την παράνοια προτείνοντας την προαιρετική στράτευση των γυναικών.
Όσο δε για το υπό συζήτηση νομοσχέδιό τους που υποτίθεται ότι ρυθμίζει τα θέματα, εμείς συντάξαμε αναλυτικό υπόμνημα (βλ.https://www.antirrisies.gr/node/1151) με τα πάγια αιτήματά μας, και για το πώς τα περισσότερα από αυτά τεκμηριώνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή πρότυπα και τις συστάσεις  διεθνών και ελληνικών οργανισμών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εν συντομία τα βασικά αιτήματά μας μέχρι να καταργηθεί η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, χωρίς την αναλυτική τεκμηρίωση, είναι τα εξής:

1)    Να ακυρωθούν όλες οι καταδίκες σε ποινές φυλάκισης και όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα σε αντιρρησίες συνείδησης (συμπεριλαμβανομένων των ολικών αρνητών στράτευσης) κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, να επιστραφούν τα χρήματα και να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις.

2)    Εναλλακτική υπηρεσία ισόχρονη με την στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογήν του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψήφισμα 2001/2014 (ΙΝΙ)).

3)    Κατάργηση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων από την ειδική επιτροπή (γνωστή και ως επιτροπή ελέγχου συνείδησης) και αυτόματη υπαγωγή στις διατάξεις περί εναλλακτικής υπηρεσίας όλων όσων το αιτηθούν και όλων όσων απορρίφθηκαν μέχρι σήμερα, εφόσον εκκρεμούν οι υποθέσεις τους.

4)    Κατάργηση όλων των «αμάχητων τεκμηρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόμου 3421/2005 (όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 78 του νόμου 3883/2010).

5)    Δικαίωμα στην αναγνώριση της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης οποιαδήποτε στιγμή, τόσο πριν όσο και μετά την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

6)    Κατάργηση της δυνατότητας έκπτωσης από το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

7)    Άρση τον διακρίσεων εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης άνω των 35 ετών όσον αφορά την εξαγορά του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους.

8)    Υποχρέωση της διοίκησης να διεκπεραιώνει την αίτηση του αντιρρησία συνείδησης εντός δυο μηνών.

9)    Πραγματική κάλυψη των οικονομικών αναγκών των αντιρρησιών συνείδησης και άρση των διακρίσεων που υφίστανται σε οικονομικό επίπεδο.

10)Άρση των διακρίσεων εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης όσον αφορά στις μεταθέσεις.

11)Υπαγωγή του θεσμού της εναλλακτικής υπηρεσίας σε μη στρατιωτική εποπτεύουσα αρχή.

12)Δυνατότητα εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό.

13)Ισχύς του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης και στην εναλλακτική υπηρεσία ακόμα και σε περίοδο πολέμου ή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

14)Δικαίωμα στην αναγνώριση της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης και για τους επαγγελματίες στρατιωτικούς.

15)Μείωση του ορίου ηλικίας της στρατιωτικής υποχρέωσης από τα 45 έτη που ισχύει σήμερα τουλάχιστον κατά μία δεκαετία.

16)Αποποινικοποίηση της ολικής άρνησης στράτευσης (Πλήρης αποποινικοποίηση και σε πρώτη φάση άρση τουλάχιστον των ποινικών κυρώσεων και όσων διοικητικών κυρώσεων παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα).

Ούτε μια ώρα στο στρατό!

Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης

www.antirrisies.gr

 

 

 [i]UN Human Rights Committee, Concluding observations on the second periodic report of Greece CCPR/C/GRC/CO/2


12012016_DT_Nomosxedio.pdf