Κατηγορίες
ελλάδα νέα Σ.Α.Σ. τεκμηρίωση

Αναφορά Α.Σ. προς το Συνήγορο του Πολίτη: Θέμα: “Αναβολή λόγω υπηρετούντος αδερφού”

Έχω αδερφό που εκπληρώνει εναλλακτική υπηρεσία ως αντιρρησίας συνείδησης και διαβάζω στον νόμο ότι η διάρκεια αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού που μπορώ να πάρω είναι τόση όση θα ήταν αν εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία.

Δηλαδή πρακτικά υπάρχει διάκριση μεταξύ των ατόμων που έχουν αδερφό στον στρατό με τα άτομα που έχουν αδερφό στην εναλλακτική υπηρεσία και κατ’ επέκταση διάκριση μεταξύ των οικογενειών τους. Στα μεν άτομα δίνεται 9 μήνες αναβολή, δηλαδή όση και η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του αδερφού, ενώ στα δε άτομα δίνεται επίσης 9 μήνες αναβολής η οποία όμως είναι 6 μήνες λιγότερο από την εναλλακτική υπηρεσία που διαρκεί 15 μήνες και έτσι για 6 μήνες θα πρέπει να λείπουν και τα δυο αδέρφια από την οικογένεια.

Συγκεκριμένα στην τροποποίηση του ν. 3421/2005 με τον νόμο 3883/2010 άρθρο 78, εδάφιο ιβ, λέει:

“7. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως.”

Την συγκεκριμένη διάκριση την έχετε επισημάνει και εσείς στην “Ειδική Έκθεση: Ο Θεσμός της εναλλακτικής Πολιτικής – Κοινωνικής υπηρεσίας, προτάσεις αναμόρφωσης” το 1999 (Βλ. Μέρος Ι. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του θεσμού, Κεφάλαιο 2 Η διάρκεια της Ε.Π.Κ.Υ., α. Το ζήτημα, iii. Το ζήτημα της χορήγησης αναβολής, λόγω υπηρετούντος αδελφού κατά το άρθρο 21 παρ.8 του ν.2510/1997, για όλη τη διάρκεια της Ε.Π.Κ.Υ. και όχι μόνο, όπως συμβαίνει σήμερα, για χρόνο ίσο προς εκείνο της θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.).

Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η διάκριση αυτή, από όσο γνωρίζω, συνεχίζει να υπάρχει.

Εμμανουήλ Καπερνάρος