Κατηγορίες
εξωτερικό νέα φίλοι/ες

Κουάκεροι: Ευρωπαϊκός Διαδικτυακός Κατάλογος της Ειρήνης

Μετά από έρευνα περίπου ενός χρόνου, ετοιμάστηκε και είναι διαθέσιμος στο Ιντερνετ ο Ευρωπαϊκός Διαδικτυακός Κατάλογος της Ειρήνης (Online European Peace Directory) από τους Κουάκερους.

Οι Κουάκεροι – θρησκευτική ομάδα σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα αλλά με σημαντική και έντονη παρουσία στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. – έχουν ως ενεργό στοιχείο του δόγματός τους την άρνηση στους στρατούς και τους πολέμους και τον αγώνα για την ειρήνη. Στο πλαίσιο αυτό κατέγραψαν φορείς που δουλεύουν έμπρακτα για τη ειρήνη στις χώρες της Ευρώπης και τους παρουσιάζουν εδώ.

Οι Κουάκεροι – σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης και το Σύνδεσμο Αντιρρησιών Συνείδησης – κατέθεσαν το 2001 προσφυγή (collective complaint) στο Συμβούλιο της Ευρώπης ενάντια στην Ελλάδα, για παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε σχέση με τους αντιρρησίες συνείδησης.

Το κύριο ερώτημα ήταν αν η τότε διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας (δεκαοκτώ μήνες επιπρόσθετοι σε σχέση με τη στρατιωτική θητεία που θα υπηρετούσαν αν κατατάσσονταν) παραβίαζε τα άρθρα του Χάρτη και συνιστούσε διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αντιρρησιών.

Η υπόθεση έληξε με καταδίκη της Ελλάδας, αφού το Συμβούλιο της Ευρώπης θεώρησε πως οι επιπρόσθετοι δεκαοκτώ μήνες στερούν το δικαίωμα της εργασίας στους αντιρρησίες συνείδησης για υπέρμετρα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστώντας διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους σε σχέση με όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν.

Η καταδίκη αυτή ήταν και η κύρια αιτία που το καλοκαίρι του 2004 ο τρόπος υπολογισμού της εναλλακτικής υπηρεσίας άλλαξε, υιοθετώντας πλέον την προσέγγιση με τον συντελεστή. Η αλλαγή αυτή μείωσε αυτόματα την εναλλακτική υπηρεσία κατά επτά μήνες (από 30 σε 23), διάρκεια που βέβαια εξακολουθεί να είναι εκδικητική και τιμωρητική.