Κατηγορίες
δήλωση Άρνησης Στράτευσης ελλάδα Σ.Α.Σ.

Γιάννης Χρυσοβέργης

Επειδή πιστεύω ότι η ελευθερία συνείδησης είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

επειδή πιστεύω ότι τα ανθρώπινα, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται στο βωμό καμιάς σκοπιμότητας·

επειδή ο στρατός, με το πρόσχημα της αποτελεσματικής προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, διαπαιδαγωγεί τους νέους στον αυταρχισμό, τη βία, το σεξισμό, το γλείψιμο και την τυφλή υποταγή στην εξουσία, συμπεριφορές ανάρμοστες για κάθε ελεύθερο άνθρωπο·

επειδή θεωρώ πως η επιλογή των μεθόδων (ένοπλων ή μη βίαιων), με τις οποίες ο κάθε πολίτης θα προασπίσει τη ζωή του και τα δικαιώματά του, εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση του και, κατά συνέπεια, κανένας νόμος δεν μπορεί να του επιβάλει τη μια ή την άλλη μορφή άμυνας·

επειδή πιστεύω πως τόσο η προσφυγή στον πόλεμο, όσο και η ένοπλη ειρήνη, μέθοδοι προσφιλείς στις κυβερνήσεις για την επίλυση των διακρατικών διαφορών, όχι μόνο δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα, αλλά προκάλεσαν, προκαλούν και θα προκαλούν ανυπολόγιστες οικολογικές και οικονομικές καταστροφές και στραγγαλισμό κάθε μορφής ανθρώπινης ελευθερίας·

αρνούμαι να προσφέρω την οποιαδήποτε ένοπλη ή άοπλη υπηρεσία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Δηλώνω ότι είμαι πρόθυμος να προσφέρω μια εναλλακτική κοινωνική θητεία, ανεξάρτητη από κάθε μορφής στρατιωτικό σχεδιασμό και ίσης διάρκειας με τη στρατιωτική.

Αθήνα

Γιάννης Χρυσοβέργης
Μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Για την Αντίρρηση Συνείδησης