Κατηγορίες
νάρκες Σ.Α.Σ.

δράσεις ευαισθητοποίησης στο θέμα των ναρκών…

δράσεις που έχουν γίνει από άλλες ομάδες, πάνω στο θέμα των ναρκών:

  • νάρκες στο Σύνταγμα 23.04.05
  • νάρκες στο Δουβλίνο 01.04.07