Κατηγορίες
δελτίο τύπου εξωτερικό Σ.Α.Σ.

Vicdani Retçiler Birliği- Basın Bülteni

Kıbrıs Rum Hükümetinin gerici (milliyetçi liberal) liderliği askerliğe dair yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler yapma niyetini açıkladı. Bu değişikliklerin temel yönleri şöyledir:

Vicdani Retçilerin askerliğe alınmasını resmileştirmek
Askerlikten muaf olanların ( Burada kastedilen I 5 ‘liler olarak bilinen ve genelikle pisikolojik sorunlar vb sağlık nedenleriyle raporlu bulunanların) zorunlu olarak askere alımını sağlamak
Dini cemaat üyelerinin de mecburi askerlik yapması

Vicdani Retçiler Birliği olarak, yapılması öngörülen bu değişiklere tamamen karşı çıktığımızı ifade ediyoruz, çünkü:

Vicdani Retçiler için öngörülen askerlik süresi (cezalandırmak amacıyla) daha uzun olacaktır
Askerlik muafiyeti olanların zorunlu askerlik uygulamasıyla karşı karşıya getirilmesi açıktır ki askerlikten muaf olanların sayısını düşürmeyi amaçlamaktadır ki son zamanlarda açıklandığı üzere her dört kişiden biridir
Yine dini cemaatlerin üyelerinin zorunlu olarak askere alınması kabul edilebilecek bir şey değildir, amacı ise askeriyenin yayılmasıdır.

Çok açıktır ki, günümüzdeki savaşlar çok büyük ordularla yapılmamaktadır ve Kıbrıs Rum hükümeti her ne kadar büyük ordu sahibi de olsa böyle bir savaş durumunda kendini koruyamayacaktır. Papadopulos iktidarının bu gerici önlemlerle amaçladığı, başta milliyetçiliğin körüklenmesi olmak üzere Kıbrıs’ ta oynanan ırkçı oyunların geliştirilmesi ve geçliğin dinamiklerinin yok edilmesidir.

Vicdani Retçiler Birliği olarak Kıbrıs Rum hükümetini bu önlemleri geri almaya ve Kıbrıs Türk kesimine yönelik ırkçı politikalarına son vermeye çağırıyoruz.

Kıbrıs ve Yunanistan gençliğini, zorunlu askerlik uygulamasının kaldırılması için mücadele etmeye ve kitlesel bir şekilde askerliği ret etmeye çağırıyoruz.

Haykır sen de: Militarizme, Savaşa ve Irkçılığa Hayır!- Bir saatliğine dahi Askerliğe Hayır!

Mecburi Askerlik Dayatmasına Derhal Kaldırılsın!

Vicdani Retçiler Birliği

www.antirrisies.gr