Κατηγορίες
ελλάδα νομοθεσία τεκμηρίωση

Πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Eλλάδας

ΕΚΚΛΗΣΗ

Το δικαίωμα της άρνησης εκτέλεσης στρατιωτικής θητείας για λόγους συνείδησης αποτελεί θεμιτή άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό διασφαλίζεται στο Σύνταγμα της Ελλάδας (Άρθρα 13 και 14), καθώς και στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 18), στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Άρθρο 18), και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Άρθρο 9). Έχει επίσης αναγνωριστεί σε Ψηφίσματα και Συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Παρόλα αυτά, οι διατάξεις για την εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία στην Ελλάδα ακόμη υπολείπονται των διεθνών προτύπων, και η εφαρμογή της παραμένει μη ικανοποιητική ή ακόμα και σαφώς μεροληπτική εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης. Η Ελλάδα εξακολουθεί να διώκει και να καταδικάζει ανθρώπους επειδή ασκούν το διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης, στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας.

Εμείς, οι νέοι αυτής της χώρας, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσουν αμέσως οι διακρίσεις και οι διώξεις εναντίον των αντιρρησιών συνείδησης, να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να εναρμονιστούν οι διατάξεις περί εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας με τα ευρωπαϊκώς και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και συστάσεις καθώς και με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Συγκεκριμένα ζητάμε:

  • η διάρκεια της εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας να μειωθεί, έτσι ώστε να μην είναι τιμωρητική και αποτρεπτική,
  • να έχει κανείς το δικαίωμα να διεκδικεί την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και μετά την κατάταξή του στις ένοπλες δυνάμεις, είτε είναι κληρωτός είτε επαγγελματίας στρατιώτης, έτσι ώστε να γίνεται σεβαστό πάντα το δικαίωμα μεταβολής της συνείδησης,
  • η εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία να υπάγεται αυστηρά σε πολιτική αρχή, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της αίτησης κάποιου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης,
  • το δικαίωμα στην εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία να μην αναστέλλεται ποτέ, ακόμα και σε περίοδο πολέμου,
  • να μην εκπίπτουν από την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης όσοι ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία,
  • να παρέχεται επαρκής και έγκαιρη ενημέρωση προς όλους τους στρατεύσιμους σχετικά με τη δυνατότητα εκπλήρωσης εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας.

Για την Κεντρική Ένωση Δημοτικών και

Νομαρχιακών Συμβουλίων Νεολαίας Ελλάδας

Ο Πρόεδρος

Κώστας Τριαντάφυλλος


06-06KEDHSYNE.rtf