Κατηγορίες
εξωτερικό θητεία? νέα φίλοι/ες

Και η Αλβανία καταργεί τη θητεία…

Η Αλβανία καταργεί τη στρατιωτική θητεία. Από τον Ιανουάριο του 2010 οι ένοπλες δυνάμεις της θα είναι αμιγώς επαγγελματικές (14500 άνδρες).

Η στρατιωτική θητεία προβλεπόταν από το σύνταγμα της χώρας και ήταν 12μηνης διάρκειας. Το αίτημα για τη κατάργησή της είχε οδηγήσει και σε καταλήψεις στα πανεπιστήμια.

Η Αλβανία ξοδεύει περίπου 1,5% του ΑΕΠ της για “άμυνα”. Πρόσφατα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ.

(Από την ιστοσελίδα του υπουργείου πολέμου)