Κατηγορίες
ελλάδα Λάζαρος Πετρομελίδης φίλοι/ες

Ερώτηση Φ. Κουβέλη, με θέμα: Καταδίκη αντιρρησία συνείδησης και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τους κ.κ. Υπουργούς Δικαιοσύνης & Εθν. Άμυνας

Θέμα: Καταδίκη αντιρρησία συνείδησης και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

Στις 20/5/2008 ο αντιρρησίας συνείδησης Λάζαρος Πετρομελίδης, ηλικίας άνω των 45 ετών, (αντιπρόεδρος του EBCO – Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης) καταδικάστηκε ερήμην από το Ναυτοδικείο Πειραιά σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για ανυποταξία σε καιρό ειρήνης. Ήταν η 15η παραπομπή του σε στρατιωτικό δικαστήριο από το 1998 για το ίδιο αδίκημα.

Ο Πετρομελίδης, σε περίπτωση φυλάκισής του, θα αποτελέσει τον πρώτο κρατούμενο συνείδησης στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Η Διεθνής Αμνηστία γνωστοποίησε σχετικώς ότι θα υιοθετήσει τον Πετρομελίδη ως κρατούμενο συνείδησης, απαιτώντας την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκισή του.

Μολονότι εδώ και δέκα χρόνια εφαρμόζεται ο θεσμός της εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, με τις συνεχείς διώξεις των αντιρρησιών συνείδησης η Ελλάδα παραβιάζει, εκτός των άλλων, και το άρθρο 14 παράγραφος 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο ορίζει ότι «κανένας δεν πρέπει να δικάζεται ή να τιμωρείται ξανά για αδίκημα, για το οποίο έχει τελεσίδικα καταδικαστεί ή αθωωθεί σύμφωνα με το δίκαιο και τον κώδικα ποινικής δικονομίας κάθε χώρας».

Τον Μάρτιο του 2005, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την Ελλάδα να βελτιώσει το νόμο που αφορά στην αντίρρηση συνείδησης, σημειώνοντας ότι: «Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της γιατί η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης είναι πολύ μεγαλύτερη από τη στρατιωτική θητεία και γιατί η αξιολόγηση των αιτήσεων για την υπηρεσία αυτή βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας. Το Κράτος-Μέλος πρέπει να διασφαλίσει ότι η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει την αξιολόγηση των αιτήσεων αναγνώρισης των αντιρρησιών συνείδησης υπό τον έλεγχο πολιτικών αρχών».

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Θα αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί ότι η εναλλακτική υπηρεσία δεν θα έχει διάρκεια με χαρακτήρα διάκρισης και τιμωρίας, δεδομένου ότι σήμερα η πλήρης στρατιωτική θητεία είναι 12μηνη, ενώ η πλήρης εναλλακτική θητεία διαρκεί 30 μήνες;
  • Θα διασφαλιστεί ότι, τόσο στο νόμο όσο και στην πράξη, οι αντιρρησίες συνείδησης δεν θα υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες της υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε οικονομικά, πολιτισμικά, αστικά και πολιτικά δικαιώματα;
  • Θα συμμορφωθεί η Ελλάδα με τα διεθνή πρότυπα σταματώντας άμεσα τις διώξεις αντιρρησιών συνείδησης;

Ο ερωτών βουλευτής

Φώτης Κουβέλης