Κατηγορίες
ελλάδα νέα νομοθεσία

Συνταγματική η απαγόρευση εντύπων στον στρατό, έκρινε το ΣτΕ

Περιορισμούς στη διακίνηση εντύπων στα στρατόπεδα της Πολεμικής Αεροπορίας καθιερώνει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως συνταγματικό. Σύμφωνα με τη διάταξη του σχεδίου Π.Δ., επιβάλλεται απαγόρευση ανάγνωσης ή προβολής εντός των στρατοπέδων εντύπων των οποίων το περιεχόμενο στρέφεται κατά της μορφής του πολιτεύματος, του θεσμού των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτειακώνθεσμών.

Το ανώτατο δικαστήριο υποστηρίζει ότι η διάταξη αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 5, 13 και 14 του Συντάγματος λόγω της ειδικής σχέσης και του ειδικού καθεστώτος πειθαρχίας υπό το οποίο τελούν οι στρατιωτικοί, υπό την προϋπόθεση ότι η απαγόρευση αφορά μόνον την εντός στρατιωτικών μονάδων ανάγνωση από τους στρατιωτικούς εντύπων με το παραπάνω περιεχόμενο κατά τρόπο ώστε να προβάλλεται το έντυπο και να επιχειρείται διάδοση του περιεχομένου του, δεν επεκτείνεται δε στην αυστηρώς κατ’ ιδίαν ανάγνωση των εντύπων.

Συνταγματικά ανεκτό εξάλλου έκριναν οι σύμβουλοι Επικρατείας τον περιορισμό της επιχειρηματικής ελευθερίας των ένστολων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Όπως προβλέπει ο πειθαρχικός κανονισμός, δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η απλή συμμετοχή των στρατιωτικών σε επιστημονικές και αθλητικές ενώσεις, όπως επίσης και ιδρύματα, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Το ΣτΕ επίσης επεξεργάστηκε δεύτερο Π.Δ. για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιμενικού. Σύμφωνα με την κρίση του, είναι παράνομη η διάταξη εκείνη του διατάγματος που ορίζει ότι «υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο επιλογής τους ανεξάρτητα της υπαρξης κενών οργανικών θέσεων οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι έχοντες την επιμέλεια συζύγου ή τέκνου με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία, οι έχοντες τέκνα που είναι μαθητές της δεύτερης και τρίτης τάξεως του Λυκείου, οι έχοντες συμπληρώσει πραγματική υπηρεσία άνω των 28 ετών και τα συνδικαλιστικά στελέχη». Όπως επίσης παράνομη κρίθηκε και η διάταξη που αναφέρει ότι «είναι υποχρεωτική η συνυπηρέτηση εγγάμων μεταξύ τους στελεχών του Λιμενικού Σώματος, έστω και καθ’ υπέρβαση της οργανικής σύνθεσης».