Κατηγορίες
ελλάδα εξοπλισμοί φίλοι/ες

Στοιχεία για τις δαπάνες στο στρατό…

Οι ελληνικές “αμυντικές” δαπάνες ήταν 6.2 δις για το 2010. Αυτό περιλαμβάνει, προσωπικό, επιχειρισιακά έξοδα καθώς και εξοπλισμούς. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν και την αστυνομία, αλλά όχι το λιμενικό, που εκτιμάται ο προυπολογισμός του στα 300εκ, ούτε τις συντάξεις των στρατιωτικών που κυμαίνονται κάπου μεταξύ 600 και 800εκ…
Σύμφωνα με το NATO, το 27.9% των δαπανών αυτών για το 2009 ήταν σε εξοπλισμούς, ποσοστό αυξημένο από ότι στα προηγούμενα χρόνια: 15.3, 14.9, 10.5 και 16.4% την περίοδο 2005-2008…

Year
Value
1988
1,385
1989
1,476
1990
1,797
1991
2,036
1992
2,452
1993
2,738
1994
3,090
1995
3,438
Year
Value
1996
3,942
1997
4,433
1998
5,061
1999
5,439
2000
5,921
2001
5,986
2002
6,085
2003
[5,355]
Year
Value
2004
[6,028]
2005
[6,818]
2006
[7,321]
2007
[7,496]
2008
[8,620]
2009
[9,474]


πηγή: https://milexdata.sipri.org