προεκλογικό βιντεο ενάντια στη στράτευση, από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία...