Δηλώσεις άρνησης στράτευσης...

Ημερομηνία Όνομα Προέλευση
2014-03-05 12:17 Αντώνης Πούλιος ελλάδα
2013-05-27 17:38 Δήλωση ολικής άρνησης στράτευσης ελλάδα
2013-05-15 18:28 Κ. Φ. ελλάδα
2013-03-26 15:42 Γιώργος Ζεγκλίνας ελλάδα
2013-03-21 15:16 Μ. Κ. ελλάδα
2013-03-21 15:09 Βασίλης Βασιλακόπουλος ελλάδα
2013-03-04 16:12 Γεώργιος Νάτσης ελλάδα
2012-11-27 17:11 Δήλωση άρνησης στράτευσης του ιερέα Kerem Koç (Αττάλεια) εξωτερικό
2012-11-09 20:11 Τσίντζος Ιωάννης ελλάδα
2012-10-29 15:10 Δήλωση άρνησης στράτευσης Omar Zahr Eldin Mohammad Saad εξωτερικό
2012-10-03 21:09 Ολική άρνηση στράτευσης ελλάδα
2012-07-10 14:09 Ιωάννης Συμεωνίδης ελλάδα
2012-07-09 15:15 Στέφανος Καπέλλας ελλάδα
2012-07-09 15:07 Α. Κ. ελλάδα
2012-04-27 20:55 ΑΙΓΥΠΤΟΣ: δήλωση άρνησης στράτευσης του αντιρρησία συνείδησης Emad El Dafrawi εξωτερικό
2012-03-26 12:39 Βαγγέλης Τ. ελλάδα
2012-03-24 02:32 Θάνος Χατζηαγγέλου ελλάδα
2012-02-25 18:18 Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης ελλάδα
2011-11-15 20:38 Αντώνης Χατζογλίδης ελλάδα
2011-09-19 13:47 Ξυπόλυτο Τάγμα: Συλλογική Δήλωση Ολικής Άρνησης Στράτευσης ελλάδα