Δηλώσεις άρνησης στράτευσης...

Ημερομηνία Όνομα Προέλευση
2011-09-09 10:04 Αλέξανδρος Παπαδόπουλος ελλάδα
2011-09-08 13:32 Αθανάσιος Καραγεωργίου ελλάδα
2011-08-31 08:14 Χάρης Ρίτσιος ελλάδα
2011-06-19 11:53 Δηλώσεις αρνητών στράτευσης από Ελλάδα/Τουρκία εξωτερικό
2011-05-11 18:47 Σπύρος Μάνδυλας ελλάδα
2011-03-15 04:28 Επιστολή Μπ. Ακριβόπουλου προς ναυτοδικείο Πειραιώς ελλάδα
2010-11-15 13:47 Βαλλής Γεώργιος ελλάδα
2010-05-30 20:58 Αχιλλέας Φάτσης ελλάδα
2010-05-15 14:59 Άγγελος Νικολόπουλος ελλάδα
2010-05-15 01:34 Παναγιώτης Σιαβελής ελλάδα
2010-05-15 00:13 Ο στρατός θα χάσει κι εμάς - Μαζική δημόσια δήλωση άρνησης στράτευσης ελλάδα
2010-05-10 17:08 Σπύρος Ζαρκαλής ελλάδα
2010-02-16 17:07 Ε.Μ. - Ολική Άρνηση στράτευσης ελλάδα
2009-10-28 15:07 Γεράσιμος Κορωναίος ελλάδα
2009-08-10 19:27 Θανάσης Τριαρήδης - για μετεκπαίδευση ελλάδα
2009-05-06 14:40 Κώστας Αναστασίου ελλάδα
2008-05-20 08:23 Η χώρα όπου μεγάλωσα επενδύει σε ανασφάλεια και φόβο ελλάδα
2008-04-25 16:39 Θανάσης Πολλάτος ελλάδα
2007-08-14 15:19 Ε.Μ. αντί δήλωσης, σκόρπιες σκέψεις... ελλάδα
2007-07-27 09:33 Συμπληρωματική του Δημήτρη Σωτηρόπουλου ελλάδα