Δηλώσεις άρνησης στράτευσης...

Ημερομηνία Όνομα Προέλευση
2002-03-26 13:02 Γιάννης Σαρηγιάννης ελλάδα
2002-01-22 12:40 "Γράμμα των Μάχιμων", Ισραήλ εξωτερικό
2001-11-26 13:01 Γιώργος Πάτσης ελλάδα
2001-10-27 12:07 Mehmet Tarhan, Τουρκία εξωτερικό
1998-04-02 03:21 Νάσος Θεοδωρίδης ελλάδα
1996-03-27 19:08 Γιάννης Γκλαρνέτατζης ελλάδα
1994-05-17 12:20 Osman Murat Ülke, Τουρκία εξωτερικό
1992-10-27 01:00 Νίκος Μαζιώτης ελλάδα
1989-08-22 04:38 Γιάννης Χρυσοβέργης ελλάδα
1989-03-01 01:00 Σάκης Παπαδημητρίου ελλάδα
1988-04-24 00:00 Μάκης Πουλιάσης ελλάδα
1988-04-06 00:00 Γιώργος Σκούρος ελλάδα
1988-03-08 00:12 Θεόδωρος και Γιάννης Μεριζιώτης ελλάδα
1988-03-07 01:00 Μπάμπης Μπίκας ελλάδα
1988-02-18 01:00 Μιχάλης Μαραγκάκης (στρατοδικείο) ελλάδα
1987-06-21 00:00 Γιάννης Παπαγιαννόπουλος ελλάδα
1987-06-21 00:00 Γιάννης Τσούκας ελλάδα
1986-12-06 01:00 Μιχάλης Μαραγκάκης ελλάδα