Κατηγορίες
εξωτερικό νομοθεσία τεκμηρίωση

Commission on Human Rights resolution 2002/45

Conscientious objection to military service Commission on Human Rights resolution 2002/45 The Commission on Human Rights, Bearing in mind that it is recognized in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights that everyone has the right to life, liberty and security of person, as well as the […]

Κατηγορίες
εξωτερικό νομοθεσία τεκμηρίωση

2002 επιτροπή υπουργών, συμβούλιο της Ευρώπης

COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Resolution ResChs(2002)3 Collective Complaint No. 8/2000 Quakers’ Council for European Affairs against Greece (Adopted by the Committee of Ministers on 6 March 2002 at the 786th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers,* Having regard to Article 9 of the Additional Protocol to the European Social Charter […]

Κατηγορίες
εξωτερικό νομοθεσία τεκμηρίωση

2002 σύσταση 1518 επιτροπή υπουργών

785th meeting – 26 and 27 February 2002 Item 4.6 Exercise of the right to conscientious objection to military service in Council of Europe member states Parliamentary Assembly Recommendation 1518 (2001) Decision The Deputies adopted the following reply to Parliamentary Assembly Recommendation 1518 (2001) on the exercise of the right to conscientious objection to military […]

Κατηγορίες
ελλάδα νομοθεσία τεκμηρίωση

2001 έκθεση εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ελευθερία της συνείδησης προστατεύεται από όλα τα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων. Το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα αποτελούν τις σημαντικότερες […]