Κατηγορίες
εξωτερικό τραγούδι φίλοι/ες

If I had a hammer

στίχοι: If I had a hammer I’d hammer in the morning I’d hammer in the evening All over this land I’d hammer out danger I’d hammer out a warning I’d hammer out love between my brothers and my sisters All over this land If I had a bell I’d ring it in the morning I’d […]