15η Μαίου: Παγκόσμια ημέρα για την αντίρρηση συνείδησης. Ούτε μια ώρα στο στρατό!

15η Μαίου: Παγκόσμια ημέρα για την αντίρρηση συνείδησης. Ούτε μια ώρα στο στρατό!
Ημερομηνία: 
Πέμτη, May 15, 2014