Μόνο 40% θέλουν τη διατήρηση των υποχρεωτικών μαθητικών παρελάσεων

γκάλοπ του in.gr

To δείγμα βέβαια δεν είναι σταθμισμένο αλλά είναι πολύ μεγάλο. Αυτά τα γκάλοπ δεν είναι αξιόπιστα, μιας και μπορείς εύκολα να τα επηρεάσεις. Αφού όμως είναι δημόσιο το χρησιμοποιούμε δινοντάς του το χαρακτήρα ενάντια στην παρέλαση...

Τι προτείνετε για τις μαθητικές παρελάσεις;

Να καταργηθούν 6767
34,64%
Να συμμετέχουν σε αυτές μόνο όσοι μαθητές επιθυμούν 4702
24,07%
Δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι 7924
 40,57%
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 140
 0,72%
Σύνολο: 19533