Ερώτηση στη Βουλή για τη στρατιωτική θητεία, από τον Π. Κοροβέση...

(ακολουθεί η απάντηση...)

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Στρατιωτική Θητεία

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Η χώρα μας διατηρεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους σε παγκόσμιο επίπεδο και αναλογικά με τον πληθυσμό της στρατούς σε μια περιοχή όπου τα γειτονικά της κράτη ανήκουν στο ΝΑΤΟ, όπως και η Ελλάδα, ή έχουν καταργήσει την υποχρεωτική στράτευση.

Η Ελλάδα υλοποιεί εξοπλιστικά προγράμματα τεραστίου κόστους και είναι στην παγκόσμια κατάταξη 13η σε στρατιωτικές δαπάνες, ενώ
είναι 83η σε δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση.

Κατέχει την 4η θέση σε εισαγωγές όπλων μετά την Κίνα, την Ινδία και τα Αραβικά Εμιράτα.

Η ανορθολογική οργάνωση και η αντιδημοκρατική λειτουργία του ελληνικού στρατού έχει αναδειχθεί πολλές φορές και με αφορμή διάφορα γεγονότα. H στράτευση των νέων αποτελεί ένα θεσμό ο οποίος, όπως οργανώνεται και λειτουργεί είναι λογικά ακατανόητος και συναισθηματικά φθοροποιός, ώστε να οδηγεί πολλούς νέους ακόμα και στην αυτοκτονία.

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν οι προθέσεις της κυβέρνησης, να τροποποιήσει το καθεστώς της στρατιωτικής θητείας των νέων με υποχρεωτική στράτευση στα δεκαοχτώ τους χρόνια.

Καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, φαίνεται ότι υποκρύπτει σχέδια και διαθέσεις μιας συγκεκριμένης αντιμετώπισης της σχέσης των νέων με το στρατό. Είναι βέβαιο ότι οι συγκεκριμένες ή και οι παρόμοιες απόψεις για τη στράτευση των νέων θα συναντήσουν ισχυρές κοινωνικές αντιστάσεις και δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, τουλάχιστον εύκολα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.Στη σημερινή διεθνή συγκυρία δεν είναι επιτέλους καιρός να τεθούν δημόσια και να συζητηθούν με πολιτικούς όρους όλες οι παθογένειες του ελληνικού στρατού;

2. Δεν είναι καιρός η στράτευση να τεθεί στην προαιρετική επιλογή των νέων;

3.Τι εξυπηρετεί η υποχρεωτική στράτευση των νέων, η οποία καθιερώθηκε το 1911 για τις ανάγκες των πολέμων εκείνης της εποχής και μπορεί σήμερα να καταργηθεί για τις ανάγκες ενός ειρηνικού μέλλοντος;

Αθήνα 29/5/2008
Ο Ερωτών Βουλευτής
Περικλής Κοροβέσης
-------------------------------------------------------------
και η απάντηση...

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 13175/29-05-2008 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Περικλής Κοροβέσης, αναφορικά με τη στρατιωτική θητεία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η υποχρεωτική στράτευση καθορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 6 του ισχύοντος Συντάγματος σύμφωνα με την οποία «κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων».

Ο βασικός κοινός νόμος για την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής είναι ο Ν. 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων» (ΦΕΚ 302 τ. Α'), ο οποίος ρυθμίζει σήμερα θέματα που αφορούν στην εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των Ελλήνων πολιτών.

Δεδομένης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, η οποία επιβάλλει τη διατήρηση αξιόμαχων Ενόπλων Δυνάμεων, το ΥΠ.ΕΘ.Α. έχει να αντιμετωπίσει αφενός τις συνέπειες του συνεχούς διογκούμενου δημογραφικού προβλήματος και αφετέρου την απαίτηση της κοινωνίας για διαμόρφωση της θητείας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια κάθε νέου για επαγγελματική εξέλιξη και δημιουργία. Παράλληλα, το ΥΠ.ΕΘ.Α. προσπαθεί να πατάξει το προκλητικό και απαράδεκτο φαινόμενο των φυγόστρατων και να επιτύχει έτσι, και δια αυτής της οδού, την αύξηση της επάνδρωσης των Μονάδων των Ε.Δ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ετήσιος αριθμός στρατευσίμων κινείται μέσα στα πλαίσια των δημογραφικών δεδομένων της χώρας μας (απόδοση στρατευσίμων κάθε κλάσης) και υπαγορεύεται αφενός μεν από τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε επίπεδο εθνικής (εσωτερικής) άμυνας, αφετέρου από τις εκάστοτε υποχρεώσεις της χώρας οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους διεθνών οργανισμών, (ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΔΕΕ).

Τέλος, πάγια θέση της παρούσας πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠ.ΕΘ.Α. είναι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας. Παρά την κυρίαρχη αντίληψη που θέλει τη θητεία ένα χρονικό διάστημα αποκοπής του νέου από τον χώρο της κοινωνικής του λειτουργίας, στην πραγματικότητα η στρατιωτική θητεία πόρρω απέχει από το να είναι - ακόμη και από κοινωνική άποψη - «χαμένος χρόνος». Για παράδειγμα, η μέσω της θητείας επαφή των νέων με συνομηλίκους τους από διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία κοινωνικοποίησης τους, ενώ αναμφισβήτητο όφελος είναι πλέον η στη διάρκεια της θητείας καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και συνεπώς της κοινωνικής υπευθυνότητας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ