Στο χακί με ειδικό καθεστώς και όσοι επικαλούνται ψυχικά νοσήματα

Λευκωσία: Στη νέα νομοθεσία που δρομολογεί το Υπουργείο Άμυνας, με στόχο, μεταξύ άλλων, την πάταξη της φυγοστρατίας, μελετάται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός νέου μέτρου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιεί η Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας, που εδρεύει στο 106 ΣΝΕ.

Το νέο αυτό μέτρο συμπεριλαμβάνει και όσους επικαλούνται ψυχικά νοσήματα. Προτού εξετάζεται το ενδεχόμενο απόλυσής τους, ως Ι-5, θα κρίνονται κατά πόσο θα είναι σε θέση να υπηρετούν ειδική στρατιωτική θητεία. Δηλαδή, θα βρίσκονται εντός στρατοπέδων με ειδικό καθεστώς. Δεν θα είναι χρεωμένοι με όπλο και συνεπώς δεν θα βγάζουν σκοπιές και θα χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς. Θα υπάρχει βεβαίως και ειδικό ωράριο.

Μελετάται το ενδεχόμενο να μην διανυκτερεύουν στα στρατόπεδα που θα υπηρετούν, ωστόσο η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από την κανονική, είτε ίση με την εναλλακτική θητεία (κανονική στρατιωτική θητεία προσαυξημένη κατά πέντε μήνες) είτε μεγαλύτερη.

Το ενδεχόμενο να υπηρετούν εναλλακτική θητεία όσοι επικαλούνται ψυχικά νοσήματα έχει αποκλειστεί, καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι διατεθειμένες να αναλάβουν μια τέτοια ευθύνη. Να σημειωθεί ότι η εναλλακτική θητεία, κρίθηκε ως μεγάλη επιτυχία για τους αντιρρησίες συνείδησης. Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, με την υιοθέτηση του πιο πάνω μέτρου, επιτυγχάνονται δύο στόχοι:

Πρώτον, αίρεται η αδικία σε βάρος της πλειοψηφίας, που υπηρετεί κανονικά τη στρατιωτική θητεία.

Δεύτερον, λειτουργεί ως αντικίνητρο για όλους εκείνους που προφασίζονται διάφορα ψυχικά νοσήματα, όπως κατάθλιψη και μη προσαρμογή, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Παράλληλα, στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο, προβλέπονται κίνητρα για όσους υπηρετούν κανονικά τη θητεία τους που επικεντρώνονται στην αύξηση της ετήσιας άδειας αλλά και των διανυκτερεύσεων.

Μάλιστα, υπάρχει και η πολιτική βούληση και θέληση να τιμώνται όσοι κληρωτοί, ενώ δικαιούνται να απαλλαγούν λόγω υπαρκτού προβλήματος υγείας, επιλέγουν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Πρόσφατη, είναι η περίπτωση του γιου του Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη.

Του Μιχάλη Χατζηστυλιανού στον "Φ" της Δευτέρας

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, September 30, 2009