10 01 15 Ελευθερία της Συνείδησης... (21.00)

10 01 15 Ελευθερία της Συνείδησης... (21.00)

Μία ερευνητική ταινία για την αντίρρηση συνείδησης και την ανυποταξία.

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, January 15, 2010