Προβολή: Micmacs a tire-larigot

Προβολή: Micmacs a tire-larigot

Μία γλυκιά ταινία, για την συντροφικότητα, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων. Που δεν αγαπάει καθόλου τα όπλα και τους εμπόρους τους...

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, April 28, 2010