Βιβλίο: Στρατός και μοντερνισμός

Βιβλίο: Στρατός και μοντερνισμός

Silahlı Kuvvetler ve Modernizm (Kitap) - Armed Forces and Modernity (Book)

πηγή: http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=6&ArsivAnaID=60138&ArsivSayfaNo=1

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, February 16, 2011