Υπέρ Πατρίδος

Παρατυπίες σε κονδύλια για παραθερισμό μελών της τα τελευταία χρόνια, λογιστική απόκρυψη εσόδων - εξόδων αλλά και ολόκληρου οικοπέδου στου Παπάγου, κακοδιαχείριση καθώς και άλλα άξια περαιτέρω διερεύνησης ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τον οικονομικό έλεγχο που έγινε στην Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού (ΕΑΑΣ). Ο οικονομικός έλεγχος διεξήχθη με εντολή του υπουργού Εθνικής Αμυνας κ. Πάνου Μπεγλίτη έπειτα από καταγγελίες και τα ευρήματά του έχουν προβληματίσει τους αρμοδίους. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι διοικήσεις και όργανα της Ενωσης:

1. Διέθεσαν τα τελευταία χρόνια περίπου 250.000 ευρώ για παραθερισμό μελών της σε ξενοδοχεία με ελεγκτέες για αδιαφάνεια διαδικασίες και με εσφαλμένα και μη πλήρη παραστατικά του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2. Αγνοούν τις εντολές του υπουργείου προκειμένου να αλλάξουν τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΕΑΑΣ και να καταθέτουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των παραρτημάτων της Ενωσης στην επαρχία αντί σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων μελών της.

3. Δεν έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια ΔΟΥ κατά παράβαση των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων.

4. Οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν συντάξει κατά περιόδους δεν δίνουν την πραγματική εικόνα της ΕΑΑΣ, αφού εμφανίζουν λογιστικές παραλείψεις στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, ενώ φέρεται να υπάρχουν και μη καταγραφές εσόδων και εξόδων. Για παράδειγμα, αναφέρεται, δεν έχουν καταγράψει στον ισολογισμό τους απαίτηση από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ποσού πλέον των 2.000.000 ευρώ, καθώς και πάγιο περιουσιακό στοιχείο (οικόπεδο) στην περιοχή Παπάγου άνω των 1.500 τμ, το οποίο κατέχει η Ενωση εξ αδιαιρέτου με τις αντίστοιχες Ενώσεις Ναυτικού και Αεροπορίας με μεγάλη αντικειμενική αξία.

5. Δεν εξέδιδαν πάντα τα προβλεπόμενα εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια είσπραξης.

6. Εχουν εγκρίνει την κατοχή από την Ενωση μετοχών της Γενικής Τράπεζας οι οποίες έως το 2008 φέρεται να εμφανίζουν σωρευμένη λογιστική ζημιά περίπου 1.600.000 ευρώ.

7. Εχουν συνάψει συμβάσεις για μισθώσεις κυλικείων σε γραφεία - παραρτήματα με χαμηλά μισθώματα (από 30 ευρώ μηνιαίως).

Ημερομηνία: 
Τρίτη, August 2, 2011