άρθρο

Όλοι οι άντρες πρώην φαντάροι;

Στα νεότερα έθνη κράτη ο στρατός αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα της κρατικής υπόστασης.

Syndicate content