ελλάδα

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

1) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣ

Γιάννης Χρυσοβέργης

Επειδή πιστεύω ότι η ελευθερία συνείδησης είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

Syndicate content