Τεκμηρίωση

Διεθνή Πρότυπα και Συστάσεις

Νομικό Πλαίσιο

 • Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3421/2005.
  Ν.3883-2010

  σελ.38-41
 • Υπουργικές αποφάσεις.
  ΦΕΚ 1854β/2005

  σελ.3-6
 • Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.
  Ν.3421-2005

  σελ.25-27
 • Καθορισμός αποζημίωσης αντιρρησιών συνείδησης.
  ΦΕΚ 858Β/05

  σελ.1-2
 • Ενημερωτικό
  έντυπο

  στρατολογίας
 • Πληροφορίες για στρατολογικά θέματα: γραφεία ενημέρωσης κοινού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στην Αθήνα: Σόλωνος 34 Τηλ. 210-3630742, 210-3630247, Fax 210-3630863. Στη Θεσσαλονίκη: Βασ. Γεωργίου 1, τηλέφωνα 2310.893378 και 2310.850060. Για όλη την Ελλάδα ισχύει το τηλέφωνο 800.11.40.306
 • Απόφαση ΣΤΕ για δικαίωμα στην Αντίρρηση Συνείδησης κατά τη διάρκεια της θητείας…
  28.06.07

Προσθήκες


 • ΦΕΚ  517β/2011

  (σελ. 1-3) Αριθμ. Φ. 429.1/ 19/281812 (1) Εξαγορά του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. «Εξαγορά του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.»
  (σελ. 4-6) Αριθμ. Φ.429.1/ 17/281810 (3) Καθορισμός χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται σε ανυπότακτους και λιποτάκτες.
  (σελ. 6) Αριθμ. Φ.429.1/ 20/281813 (4) Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

 • ΦΕΚ 111β/2011

  (σελ. 1) Καθορισμός ισχύουσας χρονικής διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας. Υπουργική Απόφαση Φ.421.4/1/280115/Σ.20/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ/2011 «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης» (link στο Διαύγεια).
  (σελ.  2-3) Αριθμ. Φ.429.1/1/280116 με τίτλο “Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21−12−05 απόφαση ΥΕΘΑ “Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης” (ΦΕΚ 1854/29−12−05, τ. Β ́)» 

 • Φ.420/3/80865 Σ.138

  για την τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής

 • ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 294, 10-2-14, ΓΝΩΜΗ 30/2013, ΠΑΡ. 12.6, ΣΕΛ. 3718

  Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Υπουργείου Εμπορίου που καταργεί την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας ως αναγκαίας προϋπόθεσης για τη χορήγηση άδειας βενζινάδικου.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 • Υπόθεση
  Ercep Vs Turkey

  που κρίνει ρητά ότι παραβιάζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) όταν δικάζονται αντιρρησίες συνείδησης από στρατοδικεία.
 • Υπόθεση
  Bayatyan Vs Armenia

  , που αναγνωρίζει ρητά ότι το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης προστατεύεται από το Άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
 • Περισσότερες αποφάσεις του Ε.Δ.Α.Δ.
  E.B.C.O.

Διεθνείς Οργανισμοί

Ανεξάρτητες Αρχές

 • Έκθεση Συνήγορου του Πολίτη
  1999
 • Έκθεση Συνήγορου του Πολίτη: Εναλλακτική Πολιτική-Κοινωνική Υπηρεσία: Αρμοδιότητα εποπτείας, ωράριο απασχόλησης και καθεστός αδειών
  2008

Εθνικά Όργανα

 • Πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Eλλάδας
  06.06.2006
 • Επιστολή Γ.Σ.Ε.Ε. προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
  23.11.2005

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 • Η ετήσια έκθεση του EBCO για τους Αντιρρησίες Συνείδησης στην επιτροπή
  δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

  .
 • Η δήλωση για την κατάθεση της έκθεσης, σε
  ελληνικά

  και
  αγγλικά
 • Το newsletter του EBCO για το
  φθινόπωρο

  του 2008
 • Διεθνής Αμνηστία: Ετήσια Έκθεση
  2008
 • Διεθνής Αμνηστία: Είναι πια καιρός να συμμορφωθεί η Ελλάδα πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την αντίρρηση συνείδησης
  15.05.2006
 • Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
  2005
 • Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Γνωμάτευση-προτάσεις της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ της 10/06/2004
  2004
 • WRI: Conscientious objection to military service in Greece: Human Rights shortfalls – Report for the Human Rights Committee in relation to Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights
  02.2005
 • Quaker Council for European Affairs: European Peace Directory
  2005

  ,
  2008