βίντεο και ήχος...

βίντεο

ήχος

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

υλικά αλληλέγγυων

  • αυτοκόλλητα και βίντεο από την Οικολογική Παρέμβαση, ενάντια στην υποχρεωτική θητεία
  • προεκλογικό βιντεο ενάντια στη στράτευση, από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία