δήλωση Άρνησης Στράτευσης

Οι δηλώσεις αυτές συνοψίζουν δημόσια, τους λόγους για τους οποίους κάποιος αρνείται να στρατευτεί...

Γιώργος Καρατζάς

Στις 22/5/2003, πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης στο στρατό, προσήλθα στο αρμόδιο στρατολογικό γραφε

Γιώργος Θεοφανίδης

Ολικής Άρνησης Στράτευσης του Αναρχικού Προλετάριου Γεωργίου Θεοφανίδη

Mehmet Bal, Γερμανία

Αποφάσισα να μη συνεχίσω να εκπληρώνω τη στρατιωτική μου υποχρέωση, την οποία έχω αρχίσει εδώ και 9,5 μήνες, κα

Sascha Hübner, Γερμανία

Ο Sascha Hübner κάλεσε τον διοικητή του στρατοπέδου στις 4 Οκτωβρίου, και δήλωσε:

Κώστας Γιάνναρος

ΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Στις 30-7-2002 καλούμαι για στράτευση.

"Γράμμα των Μάχιμων", Ισραήλ

Ιανουάριος 2002, μια ομάδα Ισραηλινών έφεδρων αξιωματικών και μάχιμων στρατιωτών επέστρεψαν από τα κα

Γιώργος Πάτσης

Προς την στρατολογία Κορίνθου

Σχετικά με την απουσία μου
από το κάλεσμα του ελληνικού στρατού

Syndicate content