δήλωση Άρνησης Στράτευσης

Οι δηλώσεις αυτές συνοψίζουν δημόσια, τους λόγους για τους οποίους κάποιος αρνείται να στρατευτεί...

Μπάμπης Ακριβόπουλος

Βέροια 8/3/04

Προς το στρατολογικό γραφείο Βέροιας

Γιώργος Καρατζάς

Στις 22/5/2003, πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης στο στρατό, προσήλθα στο αρμόδιο στρατολογικό γραφε

Γιώργος Θεοφανίδης

Ολικής Άρνησης Στράτευσης του Αναρχικού Προλετάριου Γεωργίου Θεοφανίδη

Mehmet Bal, Γερμανία

Αποφάσισα να μη συνεχίσω να εκπληρώνω τη στρατιωτική μου υποχρέωση, την οποία έχω αρχίσει εδώ και 9,5 μήνες, κα

Sascha Hübner, Γερμανία

Ο Sascha Hübner κάλεσε τον διοικητή του στρατοπέδου στις 4 Οκτωβρίου, και δήλωσε:

Κώστας Γιάνναρος

ΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Στις 30-7-2002 καλούμαι για στράτευση.

Syndicate content