15 Μαίου 2016 - Καταγγέλουμε και διεκδικούμε

Εμείς, όλοι οι Αντιρρησίες Συνείδησης, είτε δεχόμαστε την έννοια της εναλλακτικής πολιτικής υπηρεσίας είτε είμαστε ολικοί αρνητές στράτευσης, που αρνούμαστε να υπηρετήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και να συμμετέχουμε άμεσα ή έμμεσα σε πολέμους και ένοπλες συγκρούσεις που προκαλούν και στηρίζουν εγκλήματα, και οι αλληλέγγυες/οι, σήμερα 15 Μάη 2016 Παγκόσμια Ημέρα Αντίρρησης Συνείδησης και με την ευκαιρία συμπλήρωσης 30 χρόνων Δημόσιας Άρνησης Στράτευσης και Δράσης μη θρησκευτικών Αντιρρησιών Συνείδησης στην Ελλάδα:


Καταγγέλλουμε την υποχρεωτική στράτευση της νεολαίας μας σαν την πλέον σύγχρονη και νομιμοποιημένη μορφή καταναγκαστικής εργασίας, δουλείας και παραβίασης στοιχειωδών διεθνώς κατοχυρωμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων.


Καταγγέλλουμε το αναχρονιστικό και εκδικητικό για τους Αντιρρησίες Συνείδησης νομοθετικό πλαίσιο περί αντίρρησης συνείδησης που εξακολουθεί να υπολείπεται των διεθνών προτύπων, να επιβάλλει τιμωρητικά μεγαλύτερη εναλλακτική υπηρεσία και αδιανόητες επιτροπές ελέγχου της συνείδησης που δεν τόλμησαν να θεσμοθετήσουν ακόμη και ακραία αυταρχικά καθεστώτα.


Καταγγέλλουμε ως υποκρισία τη σκόπιμη, αδικαιολόγητη και συστηματική απόρριψη των αιτήσεων ιδεολογικών αντιρρησιών συνείδησης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από αρνητικές εισηγήσεις των παραπάνω μη ανεξάρτητων επιτροπών ελέγχου της συνείδησής μας.


Διεκδικούμε τον απόλυτο σεβασμό στο ανθρώπινο δικαίωμα της Αντίρρησης Συνείδησης στη στρατιωτική θητεία.
Διεκδικούμε την πλήρη αποποινικοποίηση της Ολικής Άρνησης Στράτευσης.


Διεκδικούμε τον αυτονόητο και σαφή κοινωνικό χαρακτήρα της εναλλακτικής υπηρεσίας.


Διεκδικούμε την αυτόματη αναγνώριση των αντιρρησιών συνείδησης με μοναδικό κριτήριο την αίτησή τους.


Η συνείδησή μας δε φυλακίζεται. 

Σταματήστε την κοινωνική αδικία, τον πόνο, την προσφυγιά, τον πόλεμο, τον θάνατο.
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ www.antirrisies.gr
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ/ΟΙ

Ημερομηνία: 
Κυριακή, May 15, 2016