Κατηγορίες
ελλάδα νέα νομοθεσία

Μικρές νίκες…

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά τις επανειλημμένες εισηγήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, απέστειλε εγκύκλιο προς όλα τα νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα της αρμοδιότητάς του σχετικά με τις συνθήκες και το ωράριο απασχόλησης των αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία.
Στην εγκύκλιο γίνονται πλήρως αποδεκτές οι θέσεις του Συνηγόρου για τα θέματα αυτά και επισημαίνεται ότι αρμόδιο για παροχή σχετικών οδηγιών στους φορείς απασχόλησης είναι το Υπουργείο Υγείας και όχι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ακριβώς όπως υποστηρίζει ο Συνήγορος σε σχετική ειδική έκθεση ήδη από το 1999.